čtvrtek 16. února 2012

The Three Musketeers / Tři mušketýři (2011)

Chápu, že pro staromilce budou některé věci zde viděné k nepřekousnutí. Rovněž jsem si vědom, že sotva podám objektivní hodnocení, maje osobní úchylku na kostýmy, vzducholodě a přehnaně heroickou akci. Kéž by pak ještě této akce bylo o něco více, kéž by film působil o trochu dospěleji a příběh méně zkratkovitě.


Zpracovávat toto téma novým způsobem skýtá hned dvojí obtíž: 1) je dost těžké najít nový způsob vzhledem k monstróznímu množství adaptací, kterých se už látka dočkala, 2) vždy se objeví intelektuálové, staromilci či snad  dokonce dumasovci, kteří budou nadávat na novoty, které dle nich materiál ničí. Hned z kraje musím přiznat, že jsem asi neschopen střízlivého hodnocení, neboť knižní předlohu jsem nečetl (resp. nečetl celou) a také, že mám úchylku na historické kostýmy, over-the-top akci a vzducholodě.

Co už lehce nepotěšilo ani mne, byla nevyváženost akčních scén. Jsou sice dobré a není jich zas tak málo, ale kupř. takových, v nichž by figurovala ústřední trojka, je poskrovnu. Vlastně počkat... je tu jen jedna! A to ještě Porthos během ní ani kord nevytáhne... Pak mne ještě nepotěšily zbytečné pokusy o komediálnost s Planchettem a Milla Jovovich, která si asi myslí, že je stále stejně sexy, jako za časů Pátého elementu.

Z velké části mi pojetí materiálu připomínalo Hyamsův film Mušketýr z roku 2001, který však měl na jedné straně více akce, na straně druhé méně zajímavější a byl ještě "klasickou" adaptací, nikoliv odvazem, jaký nám je servírován tentokrát.

Žádné komentáře:

Okomentovat